Het

De MultiGram

Het peut être utilisé dans plusieurs cas :

Het zit me tegen.
Je n'ai pas de chance.

Ze heeft het druk.
Elle est très occupée.

We zijn het helemaal eens.
Nous sommes parfaitement d'accord.