Références bibliographiques

De MultiGram
  • Guțu Romalo, Valeria (coord.), 20082, Gramatica Limbii române. I. Cuvântul, București : Editura Academiei Române.
  • Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), 20162, Gramatica de bază a limbii române (GBRL), București : Univers Enciclopedic Gold.