Aspect périphrastique

De MultiGram

On parle d'aspect périphrastique lorsque l'aspect est rendu explicite par un autre verbe (un verbe aspectuel) qui, avec le verbe de base, forme un prédicat complexe:

Stă să ningă. / Urmează să ningă. (aspect prospectif)
Il va neiger.
Copii încep să cânte. / Copii se pun pe cântat. (aspect inchoatif)
Les enfants commencent à chanter.
Copii continuă să cânte. (aspect continu)
Les enfants continuent de chanter.
Copii termină de cântat. (aspect terminatif)
Les enfants finissent de chanter.