Adverbe négatif

De MultiGram

Les adverbes négatifs sont nicăieri, niciodată, nicicum, nicidecât:

Nu mai plec nicăieri/niciodată.
Je ne vais nulle part. / Je ne pars plus jamais.