Différences entre versions de « Verbe pronominal »

De MultiGram
 
Ligne 60 : Ligne 60 :
  
 
[[en:Verbe pronominal : traduction]]
 
[[en:Verbe pronominal : traduction]]
 +
[[fr: Verbes pronominaux]]

Version actuelle datée du 1 mai 2017 à 18:53

Verbes pronominaux

Le verbe pronominal est constitué du verbe suivi d'un pronom réfléchi ou d'un pronom réciproque :

Ik haast me = Je me presse
Je haast je = Tu te presses
U haast u/zich = Vous vous pressez
Hij/zij haast zich = Il/elle se presse
We haasten ons = Nous nous pressons
Jullie haasten je = Vous vous pressez
Zij haasten zich = Ils/elles se pressent.
We ontmoeten elkaar = Nous nous rencontrons
Jullie ontmoeten elkaar = Vous vous rencontrez 
Zij ontmoetten elkaar = Ils se rencontraient  (voir: -t, -d, -dt, -tt, ou -dd ?).

Le principe de rejet en fin de proposition reste valable :

Ik dring erop aan dat jullie je een beetje zouden haasten.
J'insiste pour que vous vous grouilliez un peu.

We hebben elkaar al eens eerder gesproken.
Nous nous sommes déjà parlé auparavant.

Y compris le principe du double infinitif :

Ik heb me natuurlijk wel moeten verontschuldigen.
J'ai évidemment bien dû présenter mes excuses.

Het is belangrijk dat ze elkaar zouden kunnen ontmoeten.
Il est important qu'ils puissent se rencontrer.

Verbes pronominaux à particule

Dans les verbes pronominaux à particule, la particule suit le pronom :

Ik kleed me aan = Je m'habille.
Stel je niet zo aan! = Ne fais pas tant de chichis !
Ze schelden elkaar uit = Ils s'enguirlandent mutuellement.

Mais le principe de rejet en fin de proposition reste valable :

Ze hebben zich vlug weer aangekleed = Ils se sont vite rhabillés.
We hebben elkaar flink uitgescholden = Nous nous sommes bien enguirlandés.

Y compris le principe du double infinitif :

De meisjes hebben zich te vlug op moeten maken.
Les filles ont dû se maquiller trop vite.

Traduction des verbes pronominaux français

• De nombreux verbes pronominaux réfléchis français se traduisent par des verbes pronominaux réfléchis néerlandais :

Se laver = Zich wassen: ik was me tweemaal per dag. / Je me lave deux fois par jour.
Se raser = Zich scheren : Hij scheert zich niet vaak genoeg: hij prikt. / Il ne se rase pas assez souvent: il pique.
Se maquiller = Zich opmaken : Ze maakt zich een beetje te veel op. / Elle se maquille un peu trop.
S'ennuyer = Zich vervelen : Ze vervelen zich zodra de televisie afgezet is. / Ils s'ennuient dès qu'on arrête la télévision.
Se souvenir = Zich herinneren : Wij herinneren ons os nationaal verleden. / Nous nous souvenons de notre passé national.
Se comporter = Zich gedragen : Hij gedraagt zich slecht. / Il se comporte mal.
Se tromper = Zich vergissen : Ik heb mij vergist toen ik dacht dat zij bevoegd was.  / Je me suis trompé lorsque je croyais qu'elle était compétente.

• D'autres verbes pronominaux français se traduisent à l'aide d'un pronom possessif et/ou un nom :

Se brosser les dents = Zijn tanden poetsen : Zij poetste haar tanden dagelijks. / Elle se brossait les dents tous les jours.
Se fouler la cheville = Zijn enkel verstuiken : Hij heeft zijn enkel verstuikt. / Il s'est foulé la cheville.
Se moucher = Zijn neus snuiten: Snuit je neus alsjeblieft ! / Mouche-toi, s'il te plaît.
Se suicider = Zelfmoord plegen : Hij heeft zelfmoord gepleegd. / Il s'est suicidé.

• D'autres encore se traduisent par un pronom réciproque:

Se rencontrer = Elkaar ontmoeten : Laten we elkaar volgende week nog eens ontmoeten. / Rencontrons-nous à nouveau la semaine prochaine.
S'embrasser = Elkaar kussen : Ze stonden elkaar aan de bushalte te kussen. / Ils étaient en train de se bécoter à l'arrêt du bus.
Se parler = Met elkaar praten : We moeten elkaar daarover nog eens praten. / Il faut qu'on s'en reparle.