Verbe copule

De MultiGram

A COMPLÉTER

Zijn, worden, blijven, blijken, schijnen, lijken, heten.

(Ruiken, smaken, er uitzien, ...)