Sujet extraposé

De MultiGram

Le sujet peut être temporaire ("Het" ou "Er"), le sujet réel étant une subordonnée placée ("extraposée") en fin de phrase :

Het is waar dat je meer ervaring hebt dan de meesten onder ons ("dat" ... etc. = sujet extraposé).
Il est vrai que tu as plus d'expérience que la plupart d’entre nous.

Het is overduidelijk dat ze geen zin heeft om er van door te gaan. ("dat" ... etc. = sujet extraposé)
Il est bien clair qu’elle n’est pas disposée à partir.

Het is de ambitie van elke atleet de wedstrijd te winnen. ("de wedstrijd" ... etc. = sujet extraposé)
C’est l’ambition de chaque athlète de gagner la course.

Het is belangrijk dat iedereen hierover ingelicht wordt / zou worden. ("dat" ... etc. = sujet extraposé)
Il est important que tout le monde soit informé de ceci.

Er wordt beweerd dat hij niet van meisjes houdt. ("dat" ... etc. = sujet extraposé)
On prétend qu'il n'aime pas les filles.