Ordre des éléments

De MultiGram

Dans la phrase assertive/affirmative, l'ordre des éléments est fixe

  • SUJET + VERBE
  • SUJET + VERBE + AUTRES ELEMENTS

Selon les types de verbe, on distingue sept schémas ("patterns") de phrase. Les fiches suivantes illustrent ces différentes formules minimales (les éléments obligatoires), dans lesquels d'autres éléments optionnels (par exemple des adverbes) peuvent encore être insérés.

De zon schijnt. 
Jan fietst.
Anne is lerares. 
Het lijkt grappig.
Wouter woont in Antwerpen.
Hij vraagt de weg. 
Hij eet kaas.
Ik geef mijn vriend de krant.
Ik geef de krant aan mijn vriend.
Ik vind die huizen mooi. 
Hij noemt dat een fout.
Ze benoemden haar voorzitster.
Pieter steekt het boek in de kast.