Niet/geen ... meer

De MultiGram

La combinaison d'une négation + meer s'emploie pour signifier qu'une chose n'est plus le cas, ou plus disponible:

Hij is niet meer te vertrouwen.
On ne peut plus lui faire confiance.

Ik kan niet meer zingen.
Je ne sais plus chanter. 

We hebben geen bananen meer.
Nous n'avons plus de bananes.

Lorsque niet meer porte sur un adjectif, celui-ci s'intercale souvent entre niet et meer:

Het is niet zo warm meer.
Il ne fait plus si chaud.

Ze zijn niet arm meer.
Ils ne sont plus pauvres.

Het boek is niet meer beschikbaar.
Le livre n'est plus disponible.