Identité

De MultiGram

Voir: => Complément (attribut) du sujet et de l'objet.

Die vent daar is mijn vroegere echtgenoot.
Ce gars-là est mon ancien mari.

Éen en één is gelijk aan twee.
Un et un font deux.

Deze vergoeding is gelijk aan zes weken salaris.
Cette indemnité équivaut à six semaines de salaire.

De expert vond de kopie  in elk opzicht identiek aan het origineel .
L'expert trouva la copie de tout point de vue identique à l'original.