Identité

De MultiGram

Voir: => Complément (attribut) du sujet et de l'objet.

Die vent daar is mijn vroegere echtgenoot.
Ce gars-là est mon ancien mari.
Éen en één is gelijk aan twee.
Un et un font deux.

Deze vergoeding is gelijk aan zes weken salaris.
Cette indemnité équivaut à six semaines de salaire.

Deze kopie is identiek aan het origineel .
Cette copie est identique à l'original.